Home

 

De pijlers van onze basisschool

Respect en
geborgenheid

Talent-
ontwikkeling

Open veilig en
gestructureerd

Eigentijds en
kwaliteitsgericht

Welkom bij Christelijke Basisschool De Regenboog te Rotterdam - Overschie. Middels onze website willen wij een beeld schetsen van het aanbod van onze school:
 

De school biedt opbrengstgericht basisonderwijs voor kinderen van vier t/m twaalf jaar. De missie van de school is: ’Naar uitdagend onderwijs!’. Binnen een veilige leeromgeving willen wij uitdagend onderwijs bieden. Wij hanteren gevarieerde werkvormen om zelfstandigheid en samenwerken te bevorderen. Moderne media leveren een belangrijke bijdrage om de kwaliteit van ons eigentijds onderwijs te waarborgen. Wij hebben de intentie om elk kind een brede basis mee te geven als voorbereiding op passend vervolgonderwijs.Dit, gecombineerd met voor-, tussen en naschoolse opvang en een peuterspeelzaal biedt een compleet pakket waarbinnen wij werken aan de talenten van elk kind. Elk kind hééft talenten en mag deze dan ook etaleren.